Pokládka dlažby

Dlažba je jednou z nejoblíbenějších a nejužívanějších, tak zvaných tvrdých podlahových krytin. Tento typ podlahy můžeme označit za nedílnou součást každé stavby. Zde se v interiérech i na exteriérových pochozích plochách pokládka dlažby prezentuje v klasickém i v ultramoderním provedení. Užitnou stránku těchto povrchů podlah poznal téměř každý z nás, a to nejen doma v koupelně nebo v kuchyni.

V běžném životě se s těmito praktickými plochami konfrontujeme denně i mimo své soukromí ve většině komerčních budov na plochách obchodů, v bankovních domech, ale také ve školství, zdravotnictví, v průmyslových objektech atd. Ani jeden z oborů veřejného života není takový, aby v něm pokládka dlažby nezanechala své stopy.

Uvážený výběr a profesionální pokládka dlažby změní pochozí plochy v praktické plnohodnotné podlahy každého interiéru i exteriér

Dlažby a jejich výběr dekorů, velikostí i tvarů zvládne obvykle každý uživatel sám. Pokládka dlažby by však měla být radši svěřena do rukou odborníků. V praxi se však setkáváme se zkušenými kutily, kteří si dlažby chtějí zkusit položit sami. Počáteční pokusy o takovou instalaci by měli řešit na méně exponovaných místech, která nebudou příliš na očích. Těmto kutilům se pokusíme být nápomocni některými z našich zkušeností a základních pouček.

Pokládka dlažby v interiéru a v exteriéru se liší technologiemi a použitými materiály

Důkladné očištění podkladu podlahy (čištění venkovní dlažby, čištění zámkové dlažby) v interiéru je základem pro jakýkoliv další krok v tomto pracovním postupu. Nově zbudované podklady podlah doporučujeme hloubkově penetrovat dřív, než začne samotná pokládka dlažby. Především savé podklady a předpokládané vlhké provozy prostor, jako jsou sociální zařízení a koupelny tuto penetraci nezbytně potřebují. Dále je nutno tyto povrchy opatřit izolačním nátěrem. Tento zamezí případnému vnikání vlhkosti podlahy stavby.

Jestliže máme podklad připravený (zpenetrovaný, odizolovaný a dokonale čistý), může začít samotná pokládka dlažby. Montáž řešíme podle vypracovaného kladečského plánu. Tento je vlastně plánem na montáž jednotlivých dílců dlažeb. Začínáme vyměřením odkud, a jakým způsobem, budeme dlažby instalovat, jaké materiály použijeme a jaké je doporučení výrobce dlažeb pro použití vhodné stavební chemie.

Věnujte pozornost doporučené velikosti a provedení zubů hřebenu tak, aby pokládka dlažby proběhla technologicky korektně

Pro montáž interiérových dlažeb je velmi důležité zvolit vhodný lepicí tmel. Vždy je nutno volit podle typu dlažby (slinutá, nasákavá), typu prostor (koupelna, pokoj, místnost s podlahovým topením) a druhu podkladu (beton, stěrka, konstrukční desky). Profesionálové ve specializovaných obchodech, které nabízejí dlažby, Vám ochotně pomohou s výběrem vhodných lepidel na cementové bázi standardních nebo flexibilních tak, aby pokládka dlažby proběhla technologicky správně.

Profesionálové v oboru Vám také mohou nabídnout řady speciálních lepidel pro lepení keramiky na nepevné podklady, jako jsou kov nebo pružné materiály, OSB, DTD a podobné konstrukční desky. Flexibilní lepidlo je určeno také, pokud pokládka dlažby probíhá na podklady s instalovaným podlahovým topením nebo na venkovní zpevněné plochy teras a balkonů.

Pokládka dlažby začíná od založené první řady a následně pokračuje podle připraveného kladečského plánu

Samotná pokládka dlažby začíná tím, že dílce zkontrolujte rozložením do plochy. Tento krok nepodceňujte zejména při řešení vzorů, konkrétních dekorů a při použití listel Také si zkontrolujte, jednotnost rozměrů, odstínů a šarží na obalech dlažeb. Nedoporučujeme míchat různě označené rozměry a odstíny, uvedené na jednotlivých baleních.

Založení první řady dlažby proveďte od středu řady tak, aby Vám u obou krajů řady prořez dlaždice vyšel větší než deset cm. Pokládka dlažby a řešení detailů okolo trubek topení, vodovodních trubek a elektroinstalace, kde je nutno dlažby vyříznout, musí být provedena obzvlášť pečlivě. Lepit dlažby v celé ploše místnosti najednou, je lepší, ale jestli nevíte, kde přesně budou rozvody, můžete dlaždici vynechat a dolepit následně.

Pokládka dlažby by měla být zakončena aplikací spárovací hmoty na dlažby s hydrofobní přísadou, zajišťující odpuzování vody

Kladečský plán by měl respektovat, aby pokládka dlažby navazovala spárami na obklady stěn. Po nalepení dlažby a po uplynutí technologické lhůty vytvrdnutí lepidla, která je obvykle 24 hodin, začněte řešit spárování mezer mezi jednotlivými dílci dlažby spárovací hmotou. Mezery mezi dlaždicemi nejdřív pečlivě vyčistěte a zbavte zbytků lepidla. Předcházíte tím možnému vzniku barevných rozdílů ve spárovací hmotě.

Na našem trhu naleznete spárovací hmoty v mnoha barevných variantách. Spáry tak můžete řešit tím způsobem, že budou s Vašimi dlažbami barevně identické, nebo je naopak můžete barevně přiznat a vytvořit tak konkrétní grafiku. Doporučujeme, aby pokládka dlažby v koupelně vždy proběhla za použití materiálů s hydrofobními přísadami. Přebytek spárovací hmoty odstraňte. Přechodovou spáru mezi obklady na stěně a dlažbou na podlaze zatmelte silikonovým tmelem, který umožní pohyb ve spáře.

Společnost Podlahy Praha Vás nezklame.