Renovace teraco

Společnost Podlahy Praha, s.r.o. sice sama renovace teraco pochozích ploch neprovádí, ale dokážeme Vám doporučit specialisty.

Teraco, teraso nebo také terazzo je tradičním materiálem, používaným na výrobu povrchů podlah, schodů, parapetů a jiných stavebních i designových prvků. Jedná se o materiál ze směsi plniva a pojiva. Plnivem jsou zde obvykle kamenné drtě a v některých případech také méně tradiční materiály, jako jsou perleť a sklo. Pojivo bývá na bázi bílého nebo šedého cementu, rychle tuhnoucích teracových pojiv nebo syntetických pryskyřic. Rozdíl je především ve fyzikálních vlastnostech zhotovených teraco podlah a teraco dlažeb. Jako u každé jiné podlahy musí i zde občas proběhnout renovace teraco.

Renovace teraco - nové teraco je zhotoveno podle požadavků zákazníka

Pochozí teraco podlahy jsou uživateli voleny pro jejich jednoznačné výhody. Povrch je, na rozdíl od přírodních kamenných a keramických obkladů, celistvý, pouze ve větších plochách musí být dilatován. Dilatace je užita i v místech vyššího pnutí. Dilatuje se buď mozaikou, nebo dilatačními lištami. Dilatace plochy musí být zachována i v případě renovace teraco pochozích ploch. Jejich povrch je pevný, vysoce odolný a vyznačuje se dlouhou životností.

Renovace teraco povrchu vychází na zlomek ceny instalace nového.

Teraco povrchy mají nižší pořizovací cenu, než je u podlah z přírodního kamene. Pod teracovou podlahu je možno instalovat podlahové topení. Povrchy teraco je možno použít jak ve vnitřních prostorách, tak v exteriérech. Teraco je nehořlavé a snadno se udržuje. Povrchy teraco mají životnost mnoho let, ale je nutná jejich průběžná kontrola a případná včasná renovace teraco.

Renovace teraco podlah a teraco povrchů se provádí nejprve vyrovnáním prošlapaných a poškozených míst teracových podlah a schodů. Následuje kalibrace výškových nerovností, tmelení a retušování poškozených míst. Renovace teraco zahrnuje také opravy prasklin a vydrolených míst v kameni. Tyto se opravují metodou, kdy se do tekutého stavu roztavený tmel vnáší do poškozeného místa a ještě zatepla se retušuje do barvy kamene. Velkou výhodu má tento způsob v tom, že horký tmel je v tomto stavu vysoce přilnavý a dostane se i hluboko do poškozených míst.

Máte zájem o renovaci podlahy?

Vaši poptávku
ZPRACUJEME ZDARMA
Kontakt
Upřesnění poptávky
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.

Renovace teraco povrchů – výhody

  • Je možno provádět na interiérových i exteriérových plochách
  • Dokáže vyřešit praskliny ve stávající ploše
  • Je cenově méně náročné než instalace nové teraco plochy
  • Prodlužuje životnost teraco ploch
  • Dodává teraco plochám jejich původní vzhled
  • Je možno renovovat teraco ucelené plochy i teraco dlažby a schody

Tmelení a retušování prasklin jako součást renovace teraco povrchů je prováděno během lehkého nebo hlubokého broušení podlah, protože poškozená místa nelze tmelit samostatně bez následné povrchové úpravy. Impregnace teraco podlah a schodů se provádí po jejich zbroušení, kdy se povrch očistí, nechá vyschnout a následně se impregnuje. Tento postup je pro profesionální renovace teraco prosto nezbytný.

Díky různým druhům impregnací a vosků je může renovace teraco vyřešit možnost vzhledu nezměněného, mokrého, matného a lesklého. K dispozici jsou také impregnace vhodné do potravinářského prostředí, ve kterém je kladen důraz na vysoký standard hygieny.

Renovace teraco dlažby

  • Renovace teraco dlažby je řešena úpravou jejího povrchu. Tento postup probíhá v několika krocích. Prvním krokem renovace podlah je oprava spárování dlažby, po které následuje hrubé přebroušení a srovnání výškových nerovností mezi jednotlivými dlaždicemi. Tento krok se provádí mokrou cestou. Poté následuje suché broušení a leštění. Na závěr je vhodné použít finální uzavírací impregnaci.

Renovace teraco litých ploch

  • Prvním krokem renovace teraco litých ploch je lokální doplnění poškozených míst a trhlin. Dále následuje, podle míry poškození, hrubé broušení, zpevňující impregnace a finální leštění pohledové teraco plochy a její uzavírací impregnace.

Výhodou teracových podlah je jeho široká škála využití, snadná údržba, povrch bez spár, dlouhá životnost, široká barevná škála a její kombinace, možnost zakomponování různých okrasných prvků do podlah, které dokážou ozvláštnit vzhled podlahy. Důležitou vlastností je možná renovace teraco ploch. Teraco se využívá v celé řadě budov bytového charakteru, ale také v komerčních stavbách.

Renovace teraco ploch dokáže docílit efektivního vzhledu podlahy i doplňků.

Podlahy teraco jsou vyrobeny ze směsi mramorových drtí a cementu. Při míchání těchto směsi s vodou dochází k provzdušnění uvedené hmoty. Toto se následně projevuje při broušení teraca tak, že se v povrchu obroušené podlahy vyskytují póry. U starších podlah se tyto póry mohou vlivem neodborné údržby a opotřebením podlah znovu objevit. Do těchto pórů vniká špína a chemikálie, které mohou fatálně teraco poškodit. Pro takto narušené povrchy je nezbytná renovace teraco.

Teracové podlahy je potřeba celé obrousit do tloušťky ca 2  mm. Závisí však na míře jejího opotřebení a poškození. Následným krokem renovace teraco podlahy je celoplošné zatmelení cementovou mazaninou s obsahem mramorové moučky a s epoxidovým pojivem ředitelným vodou. Po jemném broušení je nutno podlahu navoskovat. Toto je velmi důležité, protože vosk umí podlahy ochránit a usnadnit jejich údržbu.

Kategorie: 
Služby