Renovace schodů z teraso

Renovace schodů z teraso - vyřeší bezpečnost Vašich schodů

Schodiště, schody a stupně, ať jsou vyrobeny z čehokoliv, musí být v první řadě bezpečné. Schody jsou v každé budově navrženy tak, aby fungovaly jako spojnice mezi různými podlažími. Jedná se o nedělitelné části podlah budov. Přístup k jejich užívání, periodické kontrole a údržbě musí majitel pojmout stejně svědomitě tak, jako se stará o plochy podlah. Bezpečnost všech schodišť je potřeba pravidelně prověřovat. Máte-li schody z teraso, tak musíte, v případě potřeby, zajistit jejich včasné renovace.

Renovace schodů z teraso - doporučíme a zajistíme zkušené řemeslníky

Pokud vlastník neřeší periodické kontroly a potřebné renovace schodů z teraso, může se jejich stav zhoršit natolik, že tento problém přeroste v nemožnost s dostupnosti místností v rozdílných podlažích stavby.

Společnost Podlahy Praha, s.r.o. Vám, našim zákazníkům nabízí nejen montáž vybraných podlahových krytin. Zároveň Vám můžeme zařídit renovace podlah. Komplexně posoudíme a řešíme požadavky Vás, klientů. Nabídka našich služeb zahrnuje zároveň renovace a servis schodů v bytových, veřejných i komerčních budovách, včetně schodů z teraso. Repase pochozích povrchů řeší naši odborníci, nebo je zprostředkujeme v úzké spolupráci s odborníky z jiných oborů. Jedním z takových oborů je, například, zmíněná, renovace schodů z teraso a renovace schodů z kamene.

Ve všech dotčených veřejných budovách a ve společných prostorách domů je nezbytná pravidelná revize, údržba a vhodně provedená renovace schodů z teraso. Ve veřejně přístupných stavbách jsou schodiště obvykle velmi zatěžována díky vysoké frekvenci pohybu uživatelů. V případech, kdy dojde k zanedbání kontroly, může být přehlédnuto narušení povrchů schodiště. Toto selhání může vyústit až v úraz uživatele.

Nabízíme renovace dřevěných schodů a broušení starých schodů.

Renovace schodů z teraso - předejděte fatálním nepříjemnostem

Podlahy Praha, s.r.o. nabízí a realizují pro své zákazníky pravidelný servis schodů a jejich vhodnou údržbu, nebo jim doporučí profesionální odborníky s praxí v provádění renovace schodů z teraso. Tímto svým klientům pomáháme zajistit nejen bezpečnost schodů, ale také prodloužit jejich životnost. Naše společnost standardně nabízí a řeší servis schodů a pochozích ploch pro veřejné, komerční i obytné interiéry.

Renovace schodů z teraso a servis těchto schodišť v bytových stavbách

Bytová stavba je budovou s přístupnými společnými prostory a centrálními schodišti, zároveň do této zástavby řadíme schodiště v rodinných domech i ve vícepodlažních mezonetových bytech. Není důležité, jestli se jedná o novostavby nebo o starší budovy. V těchto interiérech je nutností periodická profesionální kontrola pochozích povrchů a včasná realizace renovace kamenných schodů i renovace schodů z teraso.

Renovace schodů v obytných stavbách dělíme podle materiálů na:

  • Renovace schodů z teraso a z kamene
  • Renovace dřevěných schodišť a schodů dřevem obložených
  • Renovace betonových schodišť s PVC a linoleem

Renovace schodů z teraso a z kamene

Kamenné a teraco schody jsou typické pro starší obytnou, veřejnou, industriální i komerční zástavbu. Teraso i kámen jsou tvrdými materiály, které však nejsou nezničitelné. Také tyto tvrdé podlahoviny vyžadují renovace schodů z teraso a renovace schodů z kamene. Tuto práci musí provádět profesionální kameníci s praxí v oboru. Renovace schodů z teraso není práce pro každého. Tato činnost vyžaduje speciální materiály, postupy, nástroje i nářadí, tmely a přípravky pro impregnaci povrchů teraso a kámen.

Profesionál musí Vašemu teraso i kameni rozumět a po realizaci renovace schodů z teraso nebo z kamene by Vám měl umět doporučit jejich vhodnou údržbu.

Renovace dřevěných schodišť a schodů dřevem obložených

Celodřevěná schodiště a schodiště obložená dřevem jsou typickými pro interiéry rodinných domů a bytů. Takové schody nebývají výrazně zatěžovány, proto je frekvence jejich renovace obvyklá v řádech desítek let. Tak jako u renovace schodů z teraso, i v tomto případě, svěřte renovace dřevěných schodů radši odborníkům. Servis dřevěných schodů může být doplněn o požadavek na repasi zábradlí. Každá, tudíž i tato renovace, by měla být doplněna návrhem na jejich vhodnou údržbu.

Renovace betonových schodišť s PVC a linoleem

Betonová schodiště používáme jak v komerčních a veřejných budovách, tak v obytných domech. Pochozí povrchy prefabrikovaných betonových schodových ramen bývají potaženy podlahovou krytinou PVC (pvc podlahy) nebo jsou řešeny v přírodním linoleu (přírodní linoleum). Postup renovace těchto schodišť má jiné zákonitosti než renovace schodů z teraso. Řeší se obvykle výměnou poškozených a opotřebovaných pochozích krytin, schodových hran a soklových lišt, nebo opravou ochranného PUR povrchu podlahoviny.

Renovace schodů z teraso - prodloužíme jejich životnost

Naše společnost Podlahy Praha s.r.o. pro své zákazníky zajišťuje řešení jejich požadavků na dodání a montáž podlah na klíč. U nás v podlahovém studiu Komunardů 38, Praha 7 - Holešovice Vás uvítají profesionálové, kteří s Vámi ochotně prodiskutují Vaše požadavky a představy. Podlahy a jejich doplňky i vhodné prostředky pro údržbu si u nás můžete prohlédnout, objednat a zakoupit.

Společnost Podlahy Praha s.r.o. nabízí služby pro většinu podlah našich klientů.

Kategorie: 
Služby