Renovace schodů z terasa

Je úplně jedno, z jakého materiálu jsou schody vyrobeny, důležité je pouze to, aby byly bezpečné. K tomu může pomoci jejich profesionálně provedená včasná renovace. Společnost Podlahy Praha, s.r.o. provádí renovace dřevěných schodů a schodišť s pochozími plochami z PVC, přírodního linolea a koberců. Renovace schodů z terasa sice sami neprovádíme, ale dokážeme Vám doporučit zkušené řemeslníky v daném oboru.

Schody jsou v jakékoliv stavbě její funkční součástí. Jedná se o nedělitelné části podlah staveb. Jejich instalaci, systém užívání, kontrolu a úklid musí vlastník řešit stejně důkladně jako péči o plochy podlah. Stejně, jako je nutno občas přistoupit k renovaci pochozích ploch podlahových krytin v místnostech, je nutno periodicky realizovat nejen renovace schodů z terasa, ale také schodů s jinými povrchy. Jestliže majitel neřeší nutné renovace schodů z terasa, může s jejich stav natolik zhoršit, že bude mít problém s  dostupností prostor v rozdílných patrech.

Společnost Podlahy Praha, s.r.o. není jen prodejcem nových podlahovin. Našim klientům nabízíme zároveň instalace námi dodaných krytin a také renovace podlah. Profesionálové naší společnosti komplexně posoudí a řeší požadavky zákazníků. Naše nabídka služeb nezahrnuje pouze nové podlahové plochy, zabýváme se též také renovacemi a servisem schodů v bytových, veřejných a komerčních budovách. Tyto renovace provádíme sami nebo v úzké spolupráci s odborníky z jiných oborů. Takovým oborem je třeba již zmíněná renovace schodů z terasa a kamenných schodů.

Renovace schodů z terasa - prodlouží životnost podlahy

Ve všech budovách a společných prostorách domů je nezbytností pravidelná kontrola, úklid a vhodná renovace schodů z terasa. Schodiště jsou ve všech veřejně přístupných stavbách velmi namáhána, protože na nich probíhá vysoká frekvence pohybu osob. Zanedbáním kontroly můžete přehlédnout narušení povrchů schodiště, v důsledku kterého může následovat úraz uživatele. Pravidelný servis schodů a včasné renovace schodů z terasa, renovace kamenných schodů, výměna povlakových krytin a hran na stupních s těmito pochozími krytinami, nebo renovace schodů dřevěných těmto nepříjemnostem předcházejí.

Společnost Podlahy Praha, s.r.o. nabízí svým zákazníkům provádění pravidelného servisu schodů a jejich vhodnou údržbu, nebo doporučení prověřeného odborníka pro provádění renovace kamenných schodů. Tato opatření by měla, při svém dodržování, zajistit nejen bezpečnost Vašich schodů, ale také prodloužení jejich životnosti. Naše společnost dokáže řešit a nabídnout servis schodů ve veřejných, v komerčních a v obytných interiérech.

Renovace schodů z terasa a servis schodů v bytových stavbách

Pod pojmem bytové stavby rozumíme společné prostory obytných budov s centrálními schodišti, schodiště v bytech i v rodinných domech, ve vícepodlažních mezonetových bytech ve starší i v nové bytové zástavbě. Ve všech těchto prostorách je nutností realizace renovace schodů, renovace kamenných schodů a renovace schodů z terasa nevyjímaje.

Servis schodů v bytových prostorech dělíme podle předpokládané činnosti na:

  • Servis schodů – renovace schodů z terasa a kamenných schodišť
  • Servis schodů – renovace celodřevěných schodišť
  • Servis schodů – renovace betonových schodišť s PVC a linoleem

Renovace schodů z terasa a kamenných schodišť

Terasová a kamenná schodiště jsou obvyklá pro starší obytné, industriální, veřejné i komerční budovy. Teraso je sice tvrdým materiálem, ale musíte počítat s tím, že žádná pochozí plocha není věčná. I na těchto tvrdých materiálech je nutná občasná realizace renovace schodů z terasa a renovace kamenných schodů. Tuto činnost musí provádět pouze odborník s praxí v oboru kamenických prací. Kompletní renovace schodů z terasa nemůže provádět každý. Tato činnost vyžaduje použití speciálních materiálů, postupů, brusek, tmelů a přípravků pro povrchovou impregnaci teraco a kamene. Kameník musí Vašim podlahám porozumět a měl by Vám, po provedení renovace schodů z teraso nebo z kamene, umět doporučit jeho vhodnou údržbu.

Servis schodů – renovace celodřevěných schodišť

Celodřevěná schodiště jsou obvykle řešena atypicky na míru konkrétnímu interiéru. Často jsou součástí rodinných domů a bytů. Zatěžování takového schodiště nebývá velké, proto se jejich majitelé o renovaci celodřevěných schodišť zajímají obvykle jednou za několik desítek let. Shodně jako u renovace schodů z terasa i zde řešení svěřte odborníkům. Servis schodů je obvykle doplněn o renovaci zábradlí a měl by být završen návrhem na vhodnou údržbu.

Servis schodů – renovace betonových schodišť s PVC a linoleem

Betonová schodiště jsou především v komerčních budovách a v bytových domech. Pochozí povrchy prefabrikovaných betonových stupňů bývají obvykle řešeny krytinou PVC nebo přírodním linoleem. Postup renovace se neprovádí tak, jako u renovace schodů z terasa, řeší se nejčastěji výměnou poškozených povlakových krytin a schodových hran nebo opravou PUR povrchu krytiny.

Renovace schodů z terasa dokáže prodloužit jejich užívání

Společnost Podlahy Praha s.r.o. zajišťuje pro své zákazníky komplexní řešení jejich požadavků na dodání a montáž podlah. U nás v podlahovém studiu Komunardů 38, Praha 7 - Holešovice Vás uvítají profesionálové, kteří se Vám budou ochotně věnovat. Podlahové krytiny, jejich doplňky i vhodné prostředky pro úklid a servis si můžete v našem studiu prohlédnout, objednat a zakoupit.

Kategorie: 
Služby