Renovace podlahy teraso

Společnost Podlahy Praha, s.r.o. sice sama renovace podlahy teraso neprovádí, ale dokážeme Vám doporučit odborníky.

Jedním z tradičních materiálů, používaných ve stavebnictví nejen na podlahy, ale také na schodiště, parapety, a další okrasné a funkční plochy budov je teraso. Teraso, terazzo nebo také teraco je materiálem ze směsi plniva a pojiva. Plnivem jsou mramorové drtě, někdy také perleť a sklo. Pojivem je tradičně bílý nebo šedý cement, rychle tuhnoucí teracová pojiva nebo syntetické pryskyřice. Stejně jako každá jiná krytina, vyžaduje i tento materiál příležitostné provedení renovace podlahy teraso.

Renovace podlahy teraso - zachová vlastnosti podlahy

Pochozí plochy teraco podlah mají své jednoznačné přednosti. Jejich povrch je, na rozdíl od kamenných a keramických obkladů, kompaktní, pouze ve větších plochách musí být použita dilatace. Tato dilatace je dodržena také v místech s předpokládaným vyšším pnutím. Teraso plochy jsou dilatovány mozaikou nebo dilatačními lištami. Renovace podlahy teraso a další teraso renovace ploch musí dilatace vždy zachovat.

Renovace podlahy teraso Vás bude stát pouze zlomek instalace nového.

Obecně mají teraso povrchy nižší pořizovací náklady než podlahy z přírodního kamene a teraso renovace jsou ještě levnější. Podlahy teraso je možno instalovat na podlahové topení. Povrchy teraso je možno použít pro vnitřní i exteriérové plochy staveb. Teraso je nehořlavé a snadno se udržuje. Povrchy teraso mají životnost mnoho let, ale je nutná jejich průběžná kontrola a vhodná včasná renovace podlahy teraso.

Renovace podlahy teraso a renovace teraso povrchů se provádí v několika pracovních krocích. Nejprve se provádí vyrovnání prošlapaných a poškozených míst terasových podlah a schodů. Následuje provedení kalibrace výškových nerovností, tmelení a retušování poškozených míst. Profesionální renovace podlahy teraso řeší zároveň opravy prasklin a vydrolených míst v použitém kameni. Tyto opravy probíhají zalitím prasklin kamene a tekutým roztaveným tmelem, který se vnáší do poškozeného místa a ještě zatepla se retušuje do barvy kamene.

Renovace podlahy teraso – výhody

  • Je možno provádět na interiérových i exteriérových plochách
  • Dokáže vyřešit praskliny ve stávající ploše i v použitém kameni
  • Je cenově méně náročná než instalace nové teraco plochy
  • Prodlužuje životnost teraco ploch
  • Dodává teraco plochám jejich původní vzhled
  • Je možná teraso renovace ucelené plochy i teraso dlažby a schody

Tmelení a retušování prasklin jako součást renovace podlahy teraso je prováděno během lehkého nebo hlubokého broušení podlah. Poškozená místa nelze tmelit samostatně bez provedení následné úpravy povrchu. Impregnace terazzo podlah a schodů se provádí po jejich zbroušení, očištění povrchu, jeho vyschnutí. Poté se může přistoupit k impregnaci. Tento postup je pro profesionální renovace podlahy teraso zásadní.

Různé druhy impregnací a vosků dávají majiteli možnost výběru provedení renovace podlahy teraso s finálním vzhledem nezměněného, mokrého, matného a lesklého povrchu. K dispozici jsou také impregnace, které jsou vhodné pro potravinářské prostředí a také tam, kde je kladen důraz na vysoký standard hygieny.

Renovace podlahy teraso z dlažby

  • Renovace podlahy teraso dlažby je řešena úpravou jejího povrchu. Tento postup má několik standardních kroků. Prvním pracovním postupem teraso renovace je oprava spárování dlažby, po které následuje její hrubé přebroušení a srovnání výškových nerovností mezi jednotlivými dlaždicemi. Tyto kroky se provádí mokrou cestou. Následuje suché broušení a leštění. Na závěr je aplikována finální uzavírací impregnace.

Renovace podlahy teraso v provedení litých ploch

  • Prvním krokem teraso renovace litých ploch je lokální doplnění poškozených míst a zatmelení vzniklých prasklin. Dále následuje, podle míry opotřebování a stupně poškození, hrubé broušení plochy terco její zpevňující impregnace, finální leštění teraso podlahy a její uzavírací impregnace.

Výhodou teracových podlah je jeho široká variabilita využití, snadná údržba, bezespárý povrch, dlouhá životnost, široká barevná škála a její kombinace, možnost zakomponování různých dekorativních prvků do podlah, které ozvláštní tyto plochy. Důležitou vlastností je možná renovace podlah teraso. Teraso je všude ve světě použito v celé řadě staveb bytového charakteru, ale také v komerčních budovách.

Renovace podlahy teraso

Podlahy terazzo jsou vyrobeny ze směsi mramorových drtí a cementu. Při míchání těchto směsi s vodou dochází k provzdušnění vzniklé hmoty. Provzdušňování se následně projevuje při broušení terasa tak, že na povrchu obroušené podlahy vznikají póry. U starších podlah se tyto póry mohou objevit opakované - vlivem neodborné údržby a opotřebením podlah. Do těchto pórů povrchu vnikají špína a chemikálie. Tyto příměsi mohou nevratně teraco poškodit. Pro takto narušené povrchy je nezbytná teraso renovace.

Terasové podlahy je nutno celé obrousit do tloušťky ca 2  mm. Nutný obrus je však nejčastěji závislý na míře opotřebení a poškození teraso. Následným krokem renovace podlahy teraso je tmelení cementovou mazaninou s obsahem mramorové moučky a s epoxidovým pojivem ředitelným vodou. Po jemném broušení následuje její vosková impregnace. Tato je velmi důležitá, protože vosk umí zrenovované teraso podlahy ochránit a usnadnit jejich údržbu.

Kategorie: 
Služby