Fasádní obklady

Fasáda je vnější stěnou stavby a její konečnou pohledovou úpravou. V architektuře bývá fasáda často nejvýraznějším prvkem budovy z hlediska jejího designu, neboť celé stavbě udává její konečný tón. Záleží na každém majiteli stavby, jaké provedení fasády domu zvolí. Nejedná se totiž jen o vzhled domu, je potřeba kalkulovat s trvanlivostí a případnou údržbou zvoleného materiálu. Jedním z nejzajímavějších fasád jsou dřevěné obklady fasádní.

Společnost Podlahy Praha, s.r.o. je dodavatelem dřevěných fasádních obkladů z různých druhů dřevin pro obytné domy i pro komerční stavby

Jaký typ fasády zvolit, aby co nejlépe korespondovala se stavbou, s okolní přírodou i zástavbou, a aby nevyžadovala téměř žádnou údržbu?  Tuto otázku si klade každý, kdo staví nový dům, nebo renovuje starý. Pokud jste se rozhodli, že chcete postavit dům a nechcete za několik let obnovovat a oživovat jeho fasádu, můžete zvolit bezúdržbové fasádní obklady, jejichž vzhled zůstává stále stejný, nebo se přirozeně dotváří. Takovou variantu Vám nabízí dřevěné fasádní obklady.

U nás umíme klientům pomoc s výběrem dřeviny. Zároveň řešíme možnost montáže dřevěné fasády pro konkrétního klienta a objekt. Vyvzorované fasádní obklady máme pro naše zákazníky k dispozici, takže umíme klientům prezentovat, jak bude jejich dům vypadat. Samozřejmostí je, kromě výběru vhodné fasády, její zaměření a zpracování cenové nabídky

Máte zájem o tuto službu?

Vaši poptávku
ZPRACUJEME ZDARMA
Kontakt
Upřesnění poptávky
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.

Při správném výběru a profesionálním provedení montáže Vaše fasádní obklady dokonale propojí stavbu s okolím

Před výběrem materiálu a uspořádáním fasády je důležité vyřešit, kde na domě bude umístěna a v jaké velikosti. U novostavby domu je nutno již v projektu řešit rozmístění různých fasádních prvků. Dřevěné fasádní obklady jsou obvykle projektovány komplexně s architektonickým řešením domu a spolu pak mohou tvořit kompaktní prvek.

Venkovní obklady je možno řešit i dodatečně, bez narušení struktury stávajícího domu. Jestliže zákazník nemůže řešit fasádu jako ucelenou finančně náročnou investici, je lepší s montáží počkat. Nevyplácí se šetřit na materiálu a profesionální montáži. Fasáda není jen venkovní tváří stavby, je zároveň pokračováním obytných prostor. Proto by její provedení mělo odpovídat i architektuře interiéru domu.

Pro dřevěné fasádní obklady se mohou rozhodnout nejen majitelé rodinných domů, ale také ti, kteří mají u svého bytu balkón nebo lodžii

V naší nabídce je řešení fasádních obkladů pro komerční stavby, kterými jsou například kancelářské nebo obchodní budovy. Tyto fasádní obklady plní nejen estetickou roli, ale jsou zároveň ekologickými a praktickými plochami z hlediska údržby. Fasády, které naše společnost Podlahy Praha, s.r.o. nabízí, také instalujeme a dle požadavku majitele i ošetřujeme.

Obvyklou volbou klientů jsou fasádní obklady v provedení tepelně upravená borovice, západní červený cedr v sukatém nebo čistém provedení a sibiřský modřín. Tyto dřeviny patří k nejfrekventovanějším fasádním přírodním materiálům. Velmi dobře snášejí změny počasí a jsou odolné vůči dřevokazným houbám a hmyzu. Pokud dřevěné fasádní obklady nechcete udržovat, brousit je a natírat olejem, barvou nebo lazurou, musíte nechat dřevu prostor přirozeně se měnit.

Společnost Podlahy Praha s.r.o. se snaží vyhovět i nejnáročnějším zájemcům o fasádní obklady

V nabídce provedení jsou fasádní obklady ve formátu štípaných šindelů, nehoblovaných prken nebo palubek. Štípaný šindel se vyznačuje největší životností, protože štípáním nedochází k porušení vláken dřeva. Fasády z nehoblovaných prken můžeme nejčastěji zaznamenat ve skandinávských zemích. U nás je nejfrekventovanější použití hladkých, přesně formátovaných palubek.

Dřevěné fasádní obklady - montáž

Realizace montáže dřevěného obkladu fasády domu začíná montáží lešení a řeší se na venkovní zdivo stavby. Při požadavku na odizolování je možno použít stavební vlnu. Dřevěný rošt pod pohledové fasádní obklady může být montován na kovové patky nebo přímo na zdivo stavby. Obvyklý směr uchycení podkladového roštu je ve svislé poloze a dřevěný obklad fasády montujeme vodorovně tj. kolmo na podkladní rošt. K podkladnímu roštu obklad přistřelujeme nerezovými sponami nebo montujeme nerezovými vruty.

Patky pro uchycení nosného roštu pod dřevěné fasádní obklady, se zakládají od vrchních oken v osových vzdálenostech jeden metr. Ke zdivu patky upevňujeme hmoždinkami s vruty. Kolem oken patky rozmisťujeme v menších vzdálenostech, protože je zde prováděno dvojité laťování. Po obvodu stavby je namontována zakládací lať, která stanovuje hranici montáže tepelné izolace. Izolace je montována směrem nahoru a uchycována kotvícími trny přes terče do zdiva. Přes tepelnou izolaci je instalována hydroizolační folie.

Montáž hydroizolační folie probíhá od spodní řady s přesahy vyšších vrstev přes nižší. Tyto spoje je nutno přelepit páskou. Impregnovaný dřevěný rošt se osazuje na patky přichycením vruty. Důležité je provedení dilatace při navázání dvou hranolů nad sebou. Okolo okenních a dveřních otvorů se na patky instaluje dvojitý rošt pro montáž ostění. Hranoly jsou montovány s přesahem přes okraje patek. Průduchovou mezeru v horní i spodní části nad a pod fasádní obklady je nutno zakrýt mřížkou, která zabrání vniknutí ptáků, hlodavců a hmyzu.

Dřevěné fasádní obklady je potřeba začít zakládat nad vrchním rámem oken. Mezi jednotlivými palubkami nad sebou musíme dodržet dilatační spáru. V napojení palubek vedle sebe dilataci neřešíme. Spoje palubek je nutno řešit tak, aby vyšly vždy na hranol roštu. Palubky se na podkladní rošt montují nerezovými vruty. Ostění a nárožní spoje se řeší seříznutím na pokos jednotlivých, na sebe kolmých, palubek tak, aby lícovaly, nebo mohou být překryty nárožním hranolem.

Profesionální, detailně přesně provedená montáž zaručuje, že fasádní obklady budou svému majiteli sloužit dlouhá léta 

Obklady a fasády Vám společnost Podlahy Praha nabízí řadu let

Kategorie: 
Home page