Lepidlo na PVC

Při pokládce PVC je celoplošné nalepení správným lepidlem zárukou prodloužení její životnosti a uživatelského komfortu. Důležité je, aby byl podklad před lepením suchý, vyrovnaný a bez trhlin. Tento způsob pokládky PVC lepením, doporučujeme pro plochy větší než 20m2.

Pro celoplošné nalepení PVC se používá disperzní lepidlo na PVC bez obsahu ředidla. Dokonale fixuje PVC k podkladu, zamezuje tvorbu boulí nebo vln, které mohou vznikat při pokládce PVC volným způsobem bez nalepení. Lepidlo na PVC neobsahuje rozpouštědla, je velmi dobře zpracovatelné a jeho použití zajistí trvale pružný a pevný spoj jednotlivých dílců pokládaného PVC.

Lepidlo na PVC se neředí, je připraveno k okamžitému nanášení. Lepidlo na PVC vyrovná drobné nerovnosti podkladu a tím zvyšuje odolnost podlahové krytiny proti poškození. Před lepením není potřeba provádět penetraci podkladu. Lepidlo na PVC se používá na lepení homogenních i heterogenních PVC podlahovin v pásech a čtvercích na OSB desky i jiné podklady.

Lepidlo na PVC je určeno pro lepení PVC krytin v bytové i průmyslové výstavbě i pro lepení velmi zatěžovaných sportovních povrchů. Zabraňuje klouzání a pohybu podlahových krytin, usnadňuje pozdější sejmutí krytiny bez porušení podkladu. Lepidlo na PVC lze použít v interiéru, v exteriéru i v mokrém prostředí.

Máte zájem o tento produkt?

Vaši poptávku
ZPRACUJEME ZDARMA
Kontakt
Upřesnění poptávky
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.

Lepidlo na PVC - vlastnosti:

 • snadno roztíratelné
 • vysoká vydatnost
 • vynikající přilnavost
 • krátká doba odvětrávání
 • dlouhá doba kladení
 • vysoká konečná pevnost
 • velmi dobrá odolnost změkčovadlům
 • vhodné pod kolečkové židle i na podlahové vytápění
 • odolné proti čistícím prostředkům
 • malá spotřeba

Lepidlo na PVC lze použít také pro přilepení PVC na stěnu, slepení textilních podlahovin s PVC nebo PUR pěnovým rubem, PVC na PVC, izolačních podložek na podlahy a na stěnu i podlahy se savým a nesavým podkladem. Díky své vysoké odolnosti vůči smyku je minimalizován vznik spár u designových dílcových podlahovin z PVC.

Lepidlo na PVC - použití:

 • pro savé a nesavé, nosné, tvarově stabilní podklady
 • pro mechanicky, teplotně nebo vlhkostí namáhané elastické podlahoviny
 • pro homogenní a heterogenní PVC a CV podlahoviny
 • pro venkovní podlahoviny a podlahoviny venkovní pro sportoviště (Outdoor-podlahoviny)
 • pro kritické a elastické podlahoviny,
 • možné použít do interiéru i exteriéru
 • vhodné pro bytové, pracovní, průmyslové i sportovních prostory
 • pro vysoce zatěžované prostředí
 • pro PVC podlahoviny v pásech i čtvercích
 • pro kaučukové podlahoviny
 • pro podlahoviny z umělé trávy

Lepidlo na PVC - příprava podkladu a zpracování:

Při celoplošném lepení PVC lina je vždy nutné dodržovat pokyny výrobce lepidla na PVC. K správné aplikaci lepidla na PVC je potřebné používat k němu předepsanou stěrku se správným ozubením.

Podklad, na který se bude PVC lino pokládat, je nutné předem zkontrolovat, aby byl suchý, čistý, rovný, pevný, bez trhlin a zbavený látek, které by mohly omezit přilnavost. Uvolněné nebo nestabilní vrstvy podkladu je nutné před přilepením PVC lina odfrézovat, odbrousit, odkartáčovat nebo otryskat a před lepením PVC lina důkladně vysát.

Pokud jsou v podkladu trhliny, je nutné je před přilepením PVC uzavřít. K uzavření trhlin se používá dvousložkové epoxidová pryskyřice, nebo dvousložkové polyesterové lepidlo. Prohloubeniny a otvory v podkladu je nutné zaplnit odolnou vyrovnávací stěrkovací hmotou.

Po důkladném očištění podkladu se lepidlo na PVC rovnoměrně rozetře jemnou zubovou stěrkou s trojúhelníkovými zuby rovnoměrně na podklad. S lepidlem na PVC se pracuje na ploše, kterou je možná nalepit nejdéle do 30-ti minut.

Na připravené, lehce zaschlé lepidlo se položí PVC pás a lehce se přitlačí. Případná odstávající místa nebo boule znovu přitlačíme po cca 15-ti minutách od položení PVC a po cca 2 hodinách podlahu převálcujeme. Množství lepidla je vždy potřeba zvolit tak, aby podlahovina byla dobře smočená, ale aby „neplavala“.

Případné znečistění podlahy lepidlem na PVC je nutno ho co nejdříve v čerstvém stavu odstranit ředidlem. Vytvrzené lepidlo na PVC je odstranitelné už jen mechanicky.

Profesionálové ze společnosti Podlahy Prahy s.r.o. vám nalepí PVC podlahy, koberce i korek!

Společnost Podlahy Praha s.r.o. se zabývá prodejem podlahových krytin, pokládkou, kompletním servisem a technologiemi souvisejícími s podlahovinami všeho druhu již mnoho let. Nabízíme veškerou podlahovou chemii a pomůcky pro lepení PVC - stěrky, penetrace, lepidla, tmely, laky atd. značek Thomsit, Bona a Uzin.

V naší vzorkové prodejně, která se nachází v ulici Komunardů 38, Praha 7 vám naši odborně vyškolení prodavači ochotně poradí, které lepidlo na PVC si vybrat a jakým způsobem ho použít. Naši profesionálové s dlouholetými zkušenostmi všechna lepidla na PVC dokonale znají a umějí využít všechny jejich vlastnosti.

Uvažujete-li o nalepení PVC obraťte se na naše zručné profesionály. PVC podlahy umějí perfektně nalepit tak, abyste byli na 100% spokojeni. Na profesionálně odvedenou práci se u nás můžete stoprocentně spolehnout a využít naše dlouholeté zkušenosti!

Naším cílem je na prvním místě maximální spokojenost zákazníka!

Společnost Podlahy Praha s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Věříme, že si vyberete kvalitu, že si vyberete společnost Podlahy Praha s.r.o.!

Lepidlo na PVC – důležitá upozornění

 • Lepidlo nesmí přeschnout, mohlo by dojít k částečnému odpadnutí lepeného materiálu!
 • Lepidlo vždy nanášejte na suchý odmaštěný a prachu zbavený podklad!
 • Lepidlo musí být dokonale odvětrávané!
 • Při dotyku prstů na nich nesmí ulpět žádné zbytky lepidla!
 • Ihned po dokončení práce s lepidlem očistěte pracovní nářadí!
 • Věnujte pozornost návodům k použití, zvláště míře vyzrálosti pro pokládání!

Více informací na téma linoleum nebo marmoleum se dočtete na ostatních stránkách

Kategorie: 
Home page