Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva

Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva dokáže vrátit podlaze z PVC, CV nebo přírodního linolea původní vzhled

Staráte se o podlahovou krytinu z PVC, CV nebo z přírodního linolea a už nejste spokojeni s tím, jak vypadá? Nejspíš nadešel čas pro její novou úpravu povrchu. Vykazuje Vaše podlaha známky opotřebení? Udržujete ji pečlivě? Společnost Podlahy Praha, s.r.o. Vám dokáže pomoci s výběrem vhodného přípravku pro obnovu povrchu Vaší podlahy, a tím je Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva, která Vaší podlaze vrátí původní vzhled.

Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva je polymerová disperze s kovovými síťovými prvky, která je určena pro ošetření a vytvoření ochranné vrstvy u nově položených nebo základně vyčištěných podlah v objektech. Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva propůjčuje podlaze hedvábně matný ochranný film s protiskluzem a s dobrou odolností proti rýhám od podpatků.

Společnost Podlahy Praha, s.r.o. Vám přípravek Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva nabídne, představí a prodá. Pro objednání tohoto výrobku můžete využít také e-mailovou adresu obchod@podlahy-praha.cz .

Oblasti použití Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva:

 • Podlahoviny z PVC

 • Podlahy z CV

 • Přírodní linoleum

Použití Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva na gumové, kamenné podlahoviny a podlahoviny z polyolefinu je podmíněně možné, ale je na méně frekventovaném místě. Vždy se držte doporučení ve speciálním návodu pro každou konkrétní podlahovinu.

Příprava povrchu podlahy před použitím Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva:

Před použitím prostředku na ochranu povrchů podlah Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva proveďte standardní základní vyčištění plochy podlahoviny zametením nebo vysátím prachu, písku a jiných volných nečistot. Následně podlahu vyčistěte vhodnými přípravky mokrou cestou.

Použití Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva:

 • Dr. Schütz CC-Secura - tvrdou ochrannou vrstvu před použitím důkladně protřepejte

 • Po čištění po ukončení stavebních prací nebo po základním čištění naneste Dr. Schütz CC-Secura tvrdou ochrannou vrstvu neředěnou na povrch podlahy

 • Nanášení provádějte v tenké vrstvě a stejnoměrně

 • Aplikujte na předmětnou plochu pomocí mopu

 • Nanášení 1. vrstvy proveďte v podélném směru

 • Po zaschnutí tento postup opakujte ještě jednou ve 2. vrstvě v příčném směru

 • Ošetřenou plochu nechte před používáním minimálně12 hodin zaschnout, nejlépe však přes noc

Při použití Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva je podlaha chráněna, přilnavost nečistot se sníží a běžné čištění Vám tento krok velmi zjednoduší.

Upozornění:

 • Při nanášení zamezte přímému slunečnímu záření

 • Při aplikaci zamezte průvanu

 • Podlahové topení včas vypněte

 • Na starších porézních podlahovinách z linolea, jejichž povrchy jsou poškozeny používáním silných alkalických čističů, může ve výjimečných případech dojít ke sprašování ochranného filmu

 • Delší doba působení stojícího roztoku vody a posypové soli může způsobit bílé zabarvení na polymerním nátěru. Toto zabarvení z velké části souvisí s vytvořenou solnou krustou a je možné je zpravidla odstranit pomocí CC-Aktivního čistícího přípravku R 280.

 • Dr. Schütz CC-Secura tvrdou ochrannou vrstvu skladujte uzavřenou v originálním obalu v chladu a suchu

 • Chraňte před mrazem

 • Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

Technická data přípravku Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva:

Spotřeba: 25 – 30 g / m2 v každé vrstvě

pH-hodnota: cca 8,5 (koncentrát)

Obsah látek: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky.

Obsahuje:

 • BENZISOTHIAZOLINONE

 • METHYLISOTHIAZOLINONE

 • Parfémy

 • LIMONENE

 • Rozpouštědla

 • ošetřovací komponenty.

Giscode: GE 30 (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

Zajištění kvality: Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA), Otto-Graf-Institut

Balení

 • 5 l - plastový kanystr

 • 10 l - plastový kanystr

 

Dr. Schütz CC-Secura tvrdá ochranná vrstva splňuje požadavky normy DIN 18 032 pro sportovní povrchy.