Pokládka dřevěné podlahy

Pokládka dřevěné podlahy - teplo stromů pod vašima nohama 

Dřevo je králem mezi materiály podlah. Dřevěné podlahy jsou velmi rozšířeným typem podlahovin. Je tomu tak zejména proto, že dřevo jako přírodní materiál vyvolává v člověku pocit tepla, pohodlí a harmonie. Pocit tepla je způsoben nízkou tepelnou vodivostí, takže bosou nohou vnímáme dřevěnou podlahu jako příjemně teplou.  Chcete v bytě dřevěnou podlahu a nevíte si rady s její pokládkou?

Pokládka dřevěné podlahy může být pro nezkušeného zákazníka tvrdým oříškem. Neorientuje se ve způsobech pokládky jednotlivých druhů dřevěných podlah ani ve správných technologických postupech. Pokládka dřevěné podlahy provedená zkušeným řemeslníkem je proto to nejlepší řešení!

Máte zájem o tuto službu?

Vaši poptávku
ZPRACUJEME ZDARMA
Kontakt
Upřesnění poptávky
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.

Pokládka dřevěné podlahy je možná několika způsoby:

 • plovoucím způsobem
 • celoplošným lepením k podkladu
 • připevněním na polštáře / rošt

Způsob pokládky dřevěných podlah závisí zejména na typu dřevěné podlahy a pokynů výrobce.

Pokládka dřevěné podlahy plovoucím způsobem

Při pokládání dřevěné podlahy plovoucím způsobem pouze se dílce podlahy volně pokládají na izolační podložku a spojují se lepením na pero-drážku nebo se secvakávají zámkovým spojem. K zemi nejsou nijak připevněny.

Plovoucím způsobem se pokládají převážně vrstvené podlahy. K pokládce podlah tímto způsobem je zapotřebí mít rovný podklad s odpovídající vlhkostí. Na takto připravený podklad se položí parotěsná fólie a izolace kročejového hluku.

Podlaha položená plovoucím není pevně spojena s podkladem a lépe může reagovat na změny klimatu v místnosti.

Výhody:

 • Rychlá a čistá pokládka
 • Menší nároky na podklad než při celoplošném lepení
 • Minimální tvorba spár
 • Možnost pokládky na podlahové topení
 • Zdravotní nezávadnost
 • Snadná demontáž – možnost výměny jednoho dílce
 • Nízká cena
 • Po pokládce okamžitě uživatelná podlaha

Nevýhody:

 • Nevhodná do místností s vyšší vlhkostí
 • Nevhodná do místností s často se měnícím se klimatem
 • Horší protihluková izolace
 • Pokud nejsou dílce přilepeny, nelze vyloučit skřípání

Pokládka dřevěné podlahy celoplošným lepením

Při pokládce  dřevěné podlahy celoplošným lepením se na vyrovnaný podklad rovnoměrně nanáší lepidlo, na které se následně sesazují jednotlivé dílce jako při pokládce plovoucím způsobem.

Pokládka dřevěné podlahy celoplošným lepením vyžaduje dokonale rovný a pevný podklad. K lepení se používá několik typů lepidel na bázi disperzní, syntetické nebo polyuretanové. Volba vhodného lepidla závisí na typu podlahy.

Podlaha položená celoplošným přilepením vyniká hlavně nízkou hladinou kročejového hluku. Je pevná, tuhá a tím velice příjemná při chůzi. Její povrch je celistvý, kompaktní s velmi vysokou životností.

Výhody     

 • Pokládka beze spár na velkých plochách
 • Velice stabilní podlaha
 • Výborná protihluková izolace (nízká kročejová hlučnost)
 • Dokonalý vzhled
 • Nedochází ke zvlnění podlahy
 • Nejvhodnější typ pokládky pro podlahové vytápění (dobrá prostupnost tepla)         

Nevýhody

 • Pokládka náročná na kvalitu podkladu
 • Delší doba pokládky
 • Náročné rozebrání podlahy

Pokládka dřevěné podlahy na polštáře /rošt

Při pokládce na tzv. polštáře (podlahové rošty) se jednotlivé dílce dřevěné podlahy šroubují nebo přibíjí na dřevěný rošt. Tento způsob pokládky má kořeny v dávné minulosti. Touto metodou se pokládají hlavně široká masivní podlahová prkna nebo kazetové čtverce.

Na předem připravený tuhý podklad se přišroubují latě nebo hranoly, jejichž rozteč se určuje podle rozměrů dané podlahy. Na tyto rošty se postupně šroubují nebo přibíjejí podlahové dílce.

Výhody

 • Díky pružnému podkladu je zajištěn výborný komfort chůze
 • Ekologická pokládka bez použití lepidel
 • Nedochází ke zvlnění podlahy

Nevýhody

 • Vysoká instalační výška
 • Nelze vyloučit vrzání podlahy (prkna nejsou přilepena)

Pokládka dřevěné podlahy – všeobecná pravidla

1. Kontrola závad materiálu  

Před a během pokládky dřevěné podlahy je nutné důkladně kontrolovat případné závady materiálu. Dílce s viditelnými nedostatky nebo poškozením nesmějí být pokládány. Pokládka dřevěné podlahy se smí provádět pouze za denního světla nebo dobrého osvětlení, aby bylo možné případné poškozené nebo vadné dílce rozpoznány.

2. Aklimatizace podlahy před pokládkou

Před pokládkou dřevěné podlahy se musí dílce nechat minimálně 48 hodin aklimatizovat v místnosti, kde se budou pokládat, při teplotě vyšší než 17°C a vlhkosti vzduchu 50-65 %. Pokud jsou mezi místností skladování a místností pokládky velké klimatické rozdíly, měla by být doba aklimatizace delší.

3. Nemontovat v trvale vlhkých či mokrých místnostech  

Pokládka dřevěné podlahy se nesmí provádět v místech, kam se na podlahu může dostat stříkající voda. Pokud má být masivní dřevěná podlaha položena v koupelně, musí se dbát na to, aby vlhkost trvale zůstávala v normálním rozsahu mezi 50% a 65% relativní vlhkosti. Bezpodmínečně je nutné se vyvarovat tvoření kaluží a působení vlhkosti jak na okrajích a v oblasti spár tak i na ploše.

4. Vlastnosti podkladu

Všechny podklady, na které se bude dřevěná podlaha pokládat, musí být rovné, suché a dostatečně pevné. Povrch podkladu by měl být bez trhlin a bez úlomků a výlomů. Volné podklady nebo nedostatečně pevné podklady (PVC, koberce) musí být před pokládkou odstraněny.

Pokládka dřevěné podlahy je pro odborníky ze společnosti Podlahy Praha s.r.o. hračka!

Pokládka dřevěné podlahy je vysoce odbornou prací. K zaručeně dobrému výsledku je potřeba řemeslná zručnost a mnoho zkušeností s plovoucími podlahami.

Společnost Podlahy Praha s.r.o. se zabývá pokládkou podlahových krytin a jejich prodejem již mnoho let. Pokládka dřevěné podlahy pro nás není žádný problém - můžeme vám nabídnout její profesionální provedení a záruku na práci.  Našim cílem je na prvním místě spokojenost zákazníka!

 

Naši profesionální podlaháři s letitými zkušenostmi provádějí odbornou pokládku dřevěné podlahy všech typů a technologií. Zkušený tým našich podlahářů vám zaručí, že dřevěná podlaha, kterou jste si vybrali, vám bude sloužit dlouhou řadu let.  

Návštěvu technika, návrh realizace a cenovou kalkulaci nabízíme zdarma!

Pokládka dřevěné podlahy s našimi pracovníky proběhne rychle a vy budete bez nepříjemných starostí. Poskytujeme veškeré spektrum činností, potřebných k pokládce dřevěné podlahy. Disponujeme veškerou potřebnou technikou a vlastními proškolenými pracovníky, vždy používáme moderní materiály a technologie.

Odborná pokládka dřevěné podlahy - co získá náš zákazník

 • Záruku správně připraveného podkladu pod podlahou
 • Záruku správně provedené pokládky dřevěné podlahy
 • Záruku správně vybraného typu podlahy pro charakter prostředí
 • Záruku správné funkce a dlouhé životnosti dřevěné podlahy
 • Záruku na práci a zajištění pozáručního servisu

Nabízíme vám možnost prohlídky již realizovaných pokládek dřevěných podlah, abyste se na vlastní oči mohli přesvědčit, jak kvalitní práci odvádíme. Každé námi realizované řešení je zcela individuální, zhotovené dle představ zákazníka.

Společnost Podlahy Praha s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Věříme, že si vyberete kvalitu, že si vyberete společnost Podlahy Praha s.r.o.!

Více informací na téma pokládka podlah.

Kategorie: 
Home page