Renovace dlažby

Renovace staré dlažby je možností jak řešit podlahu při zachování původní podlahové krytiny

Při koupi starší nemovitosti, ať bytu či domu, k rekreaci nebo k trvalému bydlení, obvykle vyvstane otázka jak naložit s původní, léty sešlapanou a opotřebovanou dlažbou. V úvahu přichází buď její demontáž, úprava podkladu a položení nové podlahové krytiny nebo, pro toho, kdo nechce volit takto razantní přístup, je výbornou možností renovace staré dlažby takovým postupem, aby svému uživateli mohla sloužit další řadu let. profesionálové společnosti Podlahy Praha s.r.o. dokážou svým zákazníkům doporučit vhodný postup pro renovaci staré dlažby.

Renovace staré dlažby je vždy řešena individuálně podle toho, jestli je její povrch zničený v celé ploše, nebo jestli jsou prasklé nebo jinak poškozené pouze některé dlaždice. V tom případě doporučujeme jejich výměnu. V případě, že není možnost nahrazení stejnou barvou nebo vzorem, je možnost dlažbu nahradit jiným, zajímavým, dekorem. Pokud klient požaduje zachování jednotného a shodného vzhledu, je nutno shodnou dlažbu sehnat např. pomocí inzerce, nebo dotazem u výrobce.

Dlaždice nebávají vyrobeny pouze z keramiky, setkáváme se s dlaždicemi cihelnými, betonovými, skleněnými a dokonce s dřevěnou exteriérovou dlažbou. Tyto materiály bývají realizovány často ve starých obytných i komerčních domech a na chalupách. Často nás překvapí jejich pevnost a odolnost, a proto je vhodné, stejně jako u keramických dlaždic i u těchto materiálů provádět renovace staré dlažby.

Slinutá keramická dlažba se v domech začala používat od 19. století a renovace staré dlažby je od té doby nedílnou součástí užívání této podlahoviny

Renovace staré dlažby, tvořenou kamenem zasazeným do betonu, je jednou z nejobtížnějších. Každý použitý kus kamene je originálem, který má jinou velikost, tvar a barvu. Pokud chceme některý kus nahradit novým, je nutno starý kámen vysekat z plochy podlahy, odstranit okolní beton a nový kámen uložit do kladečské malty nebo kvalitního lepidla na dlažbu.

Jedním z nejrozšířenějších materiálů na zpevněné venkovní plochy je zámková dlažba. Tento typ dlažby je používán pro úpravy příjezdových cest, chodníků, teras a dalších exteriérových ploch se zpevněným povrchem. Jednotlivé díly betonové dlažby se montují na sucho. Svým profilováním tvoří zámek, který při montáži do sebe přesně zapadá. Renovace staré dlažby zámkové se provádí vyjmutím poškozené dlaždice a nahrazením novou. Pokud je poškození zámkové dlažby rozsáhlejší, je lepší celou plochu demontovat a nahradit novou.

Úspěšná renovace staré dlažby je možná pouze při použití vhodných materiálů a pracovních postupů

Jakákoliv zpevněná dlážděná plocha, je vlastně podlahou, o kterou je potřeba pravidelně pečovat. Každý materiál, použitý na výrobu dlaždic vyžaduje specifický čisticí prostředek a čistící systém pro svou údržbu. Renovace staré dlažby, provedená s použitím nesprávného postupu nebo přípravku může výrazně zkrátit životnost těchto ploch nebo je dokonce trvale poškodit.

Renovace staré dlažby by měla být zahájena důkladnou identifikací materiálu, použitého na výrobu dlaždic, zjištění jejich stavu a stavu povrchu jednotlivých dílců. Odborníci ze společnosti Podlahy Praha s.r.o. věnují tomuto prověření důkladnou pozornost. Na základě prohlídky stávajícího stavu plochy dlažby dokážou následně svým zákazníkům doporučit nejvhodnější postup pro to, aby byla renovace staré dlažby co nejúspěšnější.

Postup pro řešení renovace staré dlažby je následující:

 • Prověření celkového prostoru
 • Provedení kontroly stavu jednotlivých dlaždic
 • Vyčištění dlažby od prachu, včetně soklů
 • Případná výměna poškozených dlaždic
 • Odmaštění dlažeb a spár
 • Hloubkové vyčištění dlažby
 • Vysušení povrchu dlažby
 • Povrchová impregnace a ochrana povrchu dlažby
 • Strojové leštění dlažby
 • Finální kontrola provedené práce
 • Předání díla zadavateli

U exteriérové dlažby, ať už se jedná o jakýkoliv materiál, doporučujeme provádět renovace staré dlažby čištěním dvakrát ročně, vždy před a po sezóně jejího užívání. Nejprve je nutno pevné plochy zbavit anorganických a organických nečistot, které se na plochách uchytí. Renovace staré dlažby se provádí mechanickou cestou (tlakovým čištěním vodou, strojním čištěním, kartáčem, atd.). Celý postup renovace dlažby je nutné zakončit ošetřením vhodnými údržbovými prostředky, které dlažby oživí a prodlouží jejich životnost.

Strojové provádění renovace staré dlažby, slinutých dlažeb, kamenných i dřevěných a kompozitových teras doporučujeme použitím patentovaného systému Bona Deep Clean System. Tento systém uvedené plochy dokáže čistit hloubkově. Naše společnost Podlahy Praha, s.r.o. umí svým klientům nabídnout vhodné čisticí prostředky a postupy pro renovace staré dlažby

Renovace staré dlažby v exteriérech doporučujeme provádět na začátku a po ukončení sezony

Pokud je na Vaší podlaze provedena vhodná renovace staré dlažby za použití správných postupů a prostředků, je výsledným efektem oživení povrchu stávajících ploch a prodloužení jejich životnosti. Odborníci ze společnosti Podlahy Praha s.r.o. Vám dokážou nabídnout efektivní řešení, kterým navrátí Vaší dlažbě vzhled, který se přiblíží původnímu stavu těchto ploch.

Čištění zámkové dlažby popisujeme i na našem webu Renovace podlah Praha, kde je popsáno čistění podlah a jejich celková údržba podrobněji.