Obklady a dlažby

Nedílnou součástí téměř všech moderních interiérů i exteriérů jsou obklady a dlažby v různém provedení. Praktickou užitnou stránku těchto povrchů stěn i podlah poznal snad každý z nás a to nejen doma v kuchyni nebo koupelně. Setkáváme se s nimi v běžném životě i mimo své soukromí. Tyto plochy jsou řešeny ve většině komerčních prostor na obchodních plochách, v bankovních domech, ale také ve zdravotnictví, školství a v průmyslových a potravinářských objektech. Ani jedno odvětví veřejného života není takové, aby v něm obklady a dlažby nenašly své uplatnění.

Promyšlený výběr a profesionální instalace zaručí, že se obklady a dlažby stanou praktickou součástí každého interiéru i exteriéru

Obklady a dlažby, jejich výběr dekorů a rozměrů i tvarů může zvládnout každý klient sám. Jejich montáž většina zákazníků radši svěří do rukou odborníků. Setkáváme se však se zkušenými kutily, kteří si obklady a dlažby zkusí nalepit a položit sami. První pokusy o takovou montáž by měly být řešeny na méně exponovaných místech, kde nebudou příliš na očích. Těmto kutilům se pokusíme přispět některými z našich zkušeností a základních pouček.

Obklady a dlažby je možno instalovat na nově zbudované stěny a podklady podlah i na stávající obklady

Důkladné očištění stěny a podkladu podlahy je základem pro jakoukoliv další činnost v tomto pracovním postupu. Nově zbudované stěny a podklady podlah pod obklady a dlažby doporučujeme hloubkově penetrovat – jedná se především o savé podklady a předpokládané vlhké provozy prostor, jako jsou sociální zařízení a koupelny. Dále tyto povrchy opatříme izolačním nátěrem. Takto zamezíme případnému vzlínání a vnikání vlhkosti do zdí a podlah budovy.

Pokud již máme podklad připravený - penetrovaný, odizolovaný a dokonale čistý, můžeme přistoupit k samotnému lepení a montáži, které provádíme na základě kladečského plánu. Kladečský plán je vlastně plánem na montáž jednotlivých dílců obkladů a dlažeb. Začínáme vyměřením odkud, a jak, budeme obklady a dlažby montovat, na jaké materiály, jakým postupem, a jaké je doporučení výrobce obkladů a dlažeb pro použití vhodné stavební chemie.

Pro montáž obkladového materiálu je velmi důležité zvolit správný lepicí tmel. Vždy je nutno volit podle druhu dlažby (slinutá, nasákavá), typu prostor (koupelna, terasa, místnost s podlahovým topením) a druhu podkladu (stěrka, beton, konstrukční desky). Profesionálové ve specializovaných obchodech, obchodujících obklady a dlažby Vám ochotně pomohou s výběrem vhodných lepidel na cementové bázi standardních nebo flexibilních.

Odborníci v oboru Vám dále mohou nabídnout řadu speciálních lepidel pro lepení keramiky na problémové podklady, kterými jsou kov nebo pružné materiály, DTD, OSB a jiné konstrukční desky. Flexibilní lepidlo je zároveň potřeba řešit na podklady s instalovaným podlahovým topením nebo na venkovní zpevněné plochy teras a balkonů.

Obklady a dlažby instalujte od založené první řady a následně pokračujte podle vypracovaného kladečského plánu

Finančně méně náročným, rychlejším a jednodušším postupem je typ instalace, při které nové obklady a dlažby montujete na původní keramické obklady. Důležitou podmínkou je, aby původní obklad nebo dlažba pevně držela na podkladu a aby nebyla porušená, to znamená, aby neměla praskliny. Zkoušku, jestli nejsou pod původními dlažbami a obklady dutiny, proveďte jednoduše poklepem. Pokud při poklepu zaznamenáte dutý zvuk, musíte původní obklad odstranit.

Výškový rozdíl, vzniklý po demontáži staré dlažby, vyplníte speciální cementovou směsí. Na takto připravený a vyrovnaný podklad je možno po několika hodinách instalovat nové obklady nebo dlažby. Celý podklad je potřeba nejdříve odmastit a napenetrovat speciálním přechodovým můstkem, určeným pro montáž dlažeb na nesavé hladké podklady. Po vytvrzení přechodového můstku můžete flexibilním lepidlem nalepit keramické obklady a dlažby.

Velkou pozornost věnujte správné volbě velikosti a provedení zubů hřebenu pro aplikaci lepidla

Samotná pokládka nově zakoupených pohledových materiálů začíná tím, že obklady a dlažby zkontrolujte rozložením do plochy. Toto je nutné zejména při sestavování vzorů, konkrétních dekorů a použití listel. Dále si zkontrolujte, jestli souhlasí rozměry, odstíny a šarže na obalech se zabalenými dekory. Nedoporučujeme míchání různě označených rozměrů a odstínů, které jsou uvedené na jednotlivých baleních.

Založení první řady dlažby proveďte od středu řady tak, aby Vám u kraje řady vyšel prořez dlaždice větší než deset centimetrů. Detailům okolo vodovodních trubek, trubek topení a elektroinstalace, kde je nutno obklady a dlažby vyříznout, vždy musíte věnovat zvláštní pozornost. Instalovat obklady a dlažby v celé místnosti najednou, je sice lepší, ale pokud nevíte, kde přesně budou zásuvky a vypínače, můžete obklady dolepit následně.

Kladečský plán by měl respektovat, aby obklady a dlažby a jejich spáry na sebe navazovaly. Optickou pomůckou může pro klienta být pouhé rozložení obkladů a dlaždic v konkrétní místnosti bez lepení na sucho tak, aby si uživatel dokázal udělat konkrétní představu. Koupelny je potřeba začít obkládat na stěnách. Teprve po obložení stěn řešte montáž vany a sprchového koutu. Vyhnete se tak zbytečným dořezům.

Po uplynutí technologické lhůty vytvrdnutí lepidla, která se obvykle počítá na 24 hodin, začněte řešit vyplnění mezer mezi jednotlivými dílci obkladů a dlažeb spárovací hmotou. Vzniklé mezery nejdřív pečlivě vyčistěte a zbavte zbytků lepidla, které zůstalo kolem obkladů a dlaždic při lepení. Předejdete tak možnému vzniku barevných rozdílů ve spárovací hmotě.

Spárovací hmota na obklady a dlažby by měla obsahovat hydrofobní přísadu, která zajišťuje odpuzování vody

V nabídce spárovacích hmot naleznete mnoho odstínů a barev, které zajistí, že Vaše obklady a dlažby budou mít spáry identické s barvou obkladů, nebo naopak můžete spáry výrazně přiznat a vytvořit tak zajímavou grafiku celé plochy. Vždy Vám doporučujeme, abyste v koupelně používali materiály s hydrofobními přísadami. Spárovací hmotu, která bude přebývat, odstraňte. Na závěr proveďte tmelení přechodové spáry mezi stěnou a podlahou silikonovým tmelem.