Nivelace podlahy Praha

Rovný podklad podlahy- základ úspěchu

Rovný, pevný a hladký povrch – to je základ úspěchu při provádění všech podlahářských prací. Rovná podlaha je základem pro kvalitní položení podlahových krytin. Jak v případě nových podlah, tak při rekonstrukcích stávajících. Prochozená a nerovná podlaha nevypadá pěkně, neplní svůj účel a zkracuje životnost podlahy.

Dříve, než začneme s pokládkou jakékoliv nekameninové podlahy, musíme vyrovnat povrch převážně na rovnost +- 2 mm na délku 2 m. Nivelace podlahy je bezpodmínečně nutné, pokud nechceme podlahovou krytinu zničit, nebo mít podlahu plnou dolíků. Nivelace podlahy moderními materiály umožňuje docílit potřebného a správného vyrovnání před instalací podlahových krytin.

Nivelace podlahy slouží k vyrovnání starých i nových podkladů a může tvořit i konečnou nášlapnou vrstvu podlahy. Vytváří zpevňující a vyrovnávací vrstvu na starých i nových podkladech s nedostatečnou povrchovou rovinatostí a mechanickou odolností.

Nivelace podlahy - Druhy stěrkových hmot:

  • cementové - jsou nejrozšířenější a používají se na běžné podklady, jako je beton, cementový potěr nebo stávající dlažby, například při rekonstrukcích.
  • anhydritové -  jsou doporučovány na veškeré stabilní podklad (beton, cementový potěr, anhydritový potěr, původní keramické dlažby, litý asfalt, zbytky starých vodostálých lepidel nebo litých podlah). Obliba anhydritových hmot spočívá v relativně snadném zpracování s eliminací objemových změn.
  • disperzní - využívají se tam, kde je potřeba vyhladit nestabilní podklad a vytvořit nasákavou vrstvu pro lepidla pod elastické krytiny. Uplatnění najdou i v prostorách, které jsou náchylné na prach nebo klasický mokrý proces.

V dnešní době existuje řada materiálů pro nivelaci podlahy - stěrky a potěry, tříděné podle provozního zatížení a způsobu užívání budoucí podlahy. Technologický vrchol v této kategorii představují samonivelační polymercementové stěrky. Dají se jimi také dobře opravit podlahy, které jsou poškozené výtluky, otěrem a prasklinami. Používají se i k zalévání topných kabelů a rohoží při instalaci elektrického podlahového vytápění.

Samonivelační polymercementové stěrky nejsou vhodné do venkovního prostředí a jako finální vrstvy bez patřičné ochrany do trvale vlhkého prostředí, prostředí s chemickým zatížením kyselinami, organickými rozpouštědly a ropnými produkty a do prostředí s teplotním zatížením nad 400 stupňů.

Nivelace podlahy – samonivelační stěrkou výhody:

  • Možnost aplikace ve více vrstvách s tloušťkou až 20 mm v jedné vrstvě
  • Rychlá zatížitelnost – jsou pochůzné po 6–8 hodinách
  • Rychlá aplikace ručním nebo strojním litím
  • Vysoká přídržnost k podkladu, rovinatost a vysoká mechanická odolnost povrchu
  • Hygienická nezávadnost vyhovující normám

Nivelace podlahy – příprava podkladu

Před vlastní nivelací podlahy je nutno komplexně posoudit podklad.  – jeho kvalitu a druh. Zejména z hlediska pevnosti, rovinatosti, čistoty, savosti, plošné dispozice, charakteru a průběhu dilatací (tloušťka vyrovnávky, stabilní či nestabilní podklad, cement, anhydrit). Podle toho vybírat vhodnou stěrkovou hmotu. Důležitým faktorem při výběru stěrkové hmoty je také povaha následného zatížení (obytné budovy, kanceláře, nemocnice, výrobní haly, sklady).

Podklad musí být soudržný, suchý, zbavený prachu a mastných nečistot. Hrubší nečistoty a krusty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Pevně ulpívající nečistoty, případně nečistoty vsáklé v povrchové vrstvě podkladu (zbytky lepidel, barev a tmelů) se musí odstranit otryskáním nebo ofrézováním.

Nivelace podlahy - postup

  • Penetrace podkladu

Očištěný podklad se opatří penetračním nátěrem pod podlahové stěrky. Penetrační nátěr, snižuje savost podkladu, zpevní ho a snižují na minimum riziko špatného spojení stěrky s podkladem. Penetrace se provádí rovnoměrně, přímým nátěrem pomocí štětce nebo válečku. U správně napenetrovaného podkladu na povrchu vznikne matně sklovitý povlak.

Je třeba pamatovat, že v případě zanedbání řádného ošetření podkladu může dojít k odlupování stěrky.

 

  • Aplikace

Samonivelační polymercementové stěrky se připraví do aplikační konzistence postupným přidáním obsahu pytle k předepsanému množství vody v mísícím vědru, za současného míchání. Mísení by se mělo provádět vrtulovým mísidlem (např. nástavec na vrtačku) do vzniku tekuté homogenní směsi. Směs se ponechá odstát a poté se krátce domísí. Směs se rovnoměrně rozlije na podkladní plochu a podle potřeby se dorovná do požadované tloušťky pomocí zubového hladítka. Odvzdušnění a konečné vyrovnání se provede ježkovým válečkem.

V běžných podmínkách si stěrka po dobu 20 minut zachovává rozlivné a samonivelační vlastnosti. Po překročení této doby ji již nelze aplikovat resp. upravovat. Může docházet  k nespojení jednotlivých vrstev, nevyrovnání do roviny, nespojení s podkladem.

Společnost Podlahy Praha s.r.o. nabízí profesionální provedení nivelace podlah.

Potřebujete vyrovnat podklad nebo plánujete-li rekonstrukci podlahy, můžete se na nás  s důvěrou obrátit. Provedeme za vás aplikaci stěrky, doporučíme řešení a pomůžeme vám i radou.

Společnost Podlahy Praha s.r.o. se zabývá prodejem podlahových krytin, pokládkou, kompletním servisem a technologiemi souvisejícími s podlahovinami všeho druhu již mnoho let. Ve vzorkové prodejně společnosti Podlahy Praha s.r.o. v ulici Komunardů 38, Praha 7 vám naši odborně vyškolení prodavači poradí a navrhnou nejlepší řešení. V naší prodejně naleznete samozřejmě také širokou nabídku podlahových krytin.

Naši profesionálové s dlouholetými zkušenostmi znají různé druhy podlah a umějí využít jejich všechny vlastnosti. Na profesionálně odvedenou práci se u nás můžete stoprocentně spolehnout a využít naše dlouholeté zkušenosti!

Naším cílem je na prvním místě maximální spokojenost zákazníka!

Společnost Podlahy Praha s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Věříme, že si vyberete kvalitu, že si vyberete společnost Podlahy Praha s.r.o.!

Více informací ohledně renovace, či rekonstrukce podlahy naleznete na webu Renovace podlah Praha a nebo Rekonstrukce bytu Praha