RZ Refresher

RZ Refresher je olej pro optické retušování lokálních škrábanců

Máte v bytě vinylové podlahy, krytiny s PU povrchem, či olejem napuštěné dřevěné podlahy? Staráte se o ně pečlivě a udržujete je? Přes veškerou péči se může stát nehoda a na Vaší podlaze vznikne škrábanec. Společnost Podlahy Praha, s.r.o. Vám pro odstranění této nechtěné záležitosti doporučí RZ 161 Refresher, pomocí kterého dokážete tuto nepříjemnost na Vaší podlaze odstranit.

RZ Refresher je 2 -složková, rychle tvrdnoucí sada olejového renovačního prostředku pro zaretušování mírného poškrábání a opotřebení povrchů vinylových podlahovin opatřených z výroby PU vrstvou nebo dodatečně opatřených ochrannou 2K-PU vrstvou.

V podlahovém studiu společnosti Podlahy Praha, s.r.o. Komunardů 38, Praha 7 - Holešovice Vám přípravek RZ Refresher rádi představíme a prodáme. Pro objednávku tohoto produktu můžete použít též e-mailovou adresu obchod@podlahy-praha.cz .

RZ Refresher - vhodné podlahy

 • vinylové podlahoviny designové
 • podlahoviny opatřené vrstvou RZ Turbo Protect
 • dřevěné povrchy napuštěné olejem
 • ostatní, z výroby povrchově ošetřené, vinylové povrchy a linoleum

RZ Refresher nelze použít v exteriéru, na potěry, umělý a přírodní kámen, lakované dřevo a na kaučukové krytiny.

RZ Refresher - příprava podlahy

Designové vinylové podlahoviny (bez ochrany povrchu) je potřeba před aplikací přípravku RZ Refresher důkladně vyčistit pomocí prostředku RZ Bauschlussreniger. Pokud mají povrchy podlah zbytky ošetřovacích vrstev, je nutno tyto kompletně odstranit přípravkem RZ 150 Základní čistič a následně podlahu dvakrát neutralizovat dostatečným množstvím čisté vody. Krytina musí být, před použitím RZ Refresher, čistá, odmaštěná a suchá.

Mírné škrábance je možné před použitím RZ Refresher mírně zbrousit krouživými pohyby pomocí zeleného padu, nebo ještě lépe jemným brusným papírem. Bruste pouze s lehkým přítlakem. Následně důkladně vytřete vzniklý brusný prach lehce navlhčeným hadrem nebo mopem z mikrovlákna. O vhodnosti tohoto postupu se ujistěte předběžným provedením zkoušky čištění podlahy na méně viditelném místě.

RZ Refresher - návod k použití 

 • Smíchejte obě složky RZ Refresher v poměru 4:1
 • Vzniklou směs nakapejte, v malém množství, dřevěnou špachtlí na poškozenou plochu
 • Zapracujte směs rovnoměrně v tenké vrstvě po malých částech do plochy ručně, čisticím strojem nebo jednokotoučovým strojem s použitím červeného padu
 • Následně pomocí přiložené bavlněné utěrky nebo padem z vlněné plsti povrch podlahy rovnoměrně vyleštěte do sucha a to směrem od středu k okraji
 • Na povrchu podlahy nesmí zůstat viditelný film přípravku RZ Refresher
 • Zpracovávejte postupně po menších vzájemně se prolínajících plochách
 • Přechodové plochy mezi jednotlivými dílčími pracovními postupy můžete sjednotit vyleštěním do sucha pomocí bavlněné utěrky
 • Případné stopy, vzniklé neúmyslným šlápnutím na čerstvě ošetřenou plochu podlahy, odstraníte okamžitým opětovným vytřením suchou bavlněnou utěrkou

RZ Refresher - technické údaje

Spotřeba: cca 10 g/m²

Směsný poměr (A+B): 4:1

Doba zpracovatelnosti: 4 h při 20°C

Teplota zpracování: teplota podlahy min 15 °C

Doba schnutí:

 • pochozí po 4 hodinách
 • pro plochy v objektech je doporučená doba schnutí minimálně 12 hodin před opětovným plným zatížením

Skladovatelnost: 12 měsíců

Obsah balení:

 • složka A:80 ml (plechovka)
 • složka B:20 ml umělohmotná lahvička)
 • dřevěná špachtle
 • bavlněná utěrka
 • červený pad

RZ Refresher - upozornění

Po otevření nádobky je nutno prostředek RZ Refresher zpracovat do 3 měsíců. Smíchaná směs RZ Refresher se nesmí v žádném případě pevně uzavírat, protože hrozí nebezpečí exploze uzavřené nádoby! Skladujte v uzamčeném prostoru a chraňte před přístupem dětí.

Vyvarujte se přímého styku s pokožkou. Nevylévejte do kanalizace. Nebezpečí samovznícení!! Pady a utěrky, nasáklé RZ Refresher se mohou samovznítit, proto je po použití namočte vodou nebo je uložte a likvidujte v těsně uzavřených nádobách bez přístupu vzduchu.

Přípravek RZ Refresher je zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí dýchací cesty. Možné podráždění pokožky při kontaktu. Vyvarujte se styku s pokožkou a očima. Při styku s očima proveďte okamžitě vypláchnutí vodou a vyhledejte lékaře. Při styku s kůží okamžitě omyjte dostatečným množstvím vody a mýdlem.

Při práci s RZ Refresher používejte vhodné pracovní rukavice a ochranné brýle. Při spolknutí vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, obal nebo etiketu vezměte s sebou. Dodržujte platné předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví.